UNIPAL s.r.o. | Kovové, dřevěné a plastové obaly

KOVOVÉ OBALY 

DŘEVĚNÉ OBALY 

PLASTOVÉ OBALY 

O NÁS

Sortiment našeho zboží zahrnuje řadu dřevěných palet veškerých typů běžných na našem trhu, jak nových, tak též použitých. Kromě těchto jsme schopni zajistit palety různých atypických rozměrů, neboť naše nabídka se přímo odvíjí od aktuální poptávky. Nabízíme též kovové palety a plastové přepravní bedny.

Ceny zboží jsou individuální. Prodejní ceny jsou dány typem produktu, přičemž zohledňujeme dopravu a objem dodávky. Výkupní ceny se stanovují podle druhu a případného stupně poškození palet. Přepravu zboží, ať se jedná o dodávky k odběratelům, nebo i v případě většího množství palet na výkup, zajišťujeme vlastními prostředky či za pomoci třetí, dopravní firmy.

Na objednávky reagujeme pohotově. U většiny sortimentu, nejedná-li se kupříkladu o výrobu palet atypických rozměrů, je termín dodání zpravidla již do 24 hodin. Dojde-li ke vzniku jakýchkoliv případných problémů z naší strany, zavazujeme se k okamžité nápravě, a to z vlastního zájmu o dobré jméno firmy v rámci získávání a udržení stálé klientely.
Naší prioritou v obchodních vztazích je spokojenost zákazníka.

NAŠE SLUŽBY

Zabýváme se nákupem, výrobou, opravami dle normy ČSN 269107, prodejem a pronájmem převážně dřevěných a kovových palet. Kromě běžných dodávek nabízíme našim klientům také další služby v této oblasti. Jsme schopni zajistit vedení kompletního paletového hospodářství dle potřeb a požadavků zákazníka.

Jako samostatnou službu provádíme třídění použitých palet, a to na místě určeném dohodou, buď přímo u zákazníka anebo po dovozu a odběru palet, na některé z našich provozoven. Mezi nejžádanější služby potom patří výměna poškozených palet za dobré a jejich vzájemné vyúčtování dle dohodnutých cen.

    

MAPA